Corporate identity

Corporate identity pokládá naše studio za výraznou strategii, která přináší firmě jasné odlišení od konkurence, snadnou identifikaci u koncových zákazníků a tím i lepší zapamatovatelnost. Silný a dobře navržený vizuální styl má zásadní vliv na vnímání firmy nejen navenek, ale působí i dovnitř firmy na to jak je vnímána zaměstnanci.

Navrhování Corporate identity je pro nás koncepční práce založená na nápadu, logické jednotící lince, grafické přitažlivosti a přímočarosti. Důležitá je pro nás
systematičnost a úzká spolupráce se zadavatelem.

Naše služby

  • Návrhy a redesign log a logotypů
  • Návrhy jednotného vizuálního stylu (corporate identity)
  • Návrhy a realizace webových stránek
  • Grafické řešení výstavních stánků, obchodů a dalších provozoven
  • Design a sazba časopisů, výročních zpráv, katalogů